Scandexpo AB är ett relativt nytt bolag med en mycket stor samlad erfarenhet hos medarbetarna då det gäller tillverkning av exponeringsmaterial i framförallt Frigolit. Den sammantagna erfarenheten från grafiska- och skyltbranschen överstiger 50 år!

Nu är stor erfarenhet inte nödvändigtvis synonymt med hög prestanda utan måste kombineras med vilja. Vår vilja och motivation är mycket stark och ambitionen är att erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet, både i det faktiska produktionsresultatet men även i bemötandet och förståelsen för varje kunds unika behov.

Vi hoppas att du ska finna samarbetet med oss glatt, professionellt och obyråkratiskt.

Välkommen till oss!

Lars, Johan och Jörgen med personal.